Categories
News

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมสามารถให้พร้อมกับยาได้หรือไม่

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมสามารถให้พร้อมกับยาได้หรือไม่ อาหารสายยาง อารหารปั่นผสม เป็น อาหารสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับให้ใช้รักษาผุ้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารของผู้ป่วย การได้รับสารอาหารและสารน้ำมีผลต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นความจำเป็นสำคัญของการมีชีวิตอยู่ได้ โดยปริมาณและคุณค่าของอาหารมีผลต่อร่างกายและจิตใจ

การได้รับอาหารน้อยหรือไม่มีประโยชน์ และมีสุขลักษณะการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการติดโรคต่างๆ รวมทั้งส่งผลให้การเจ็บป่วยเรื้อรังนั้นมีอาการที่แย่ลง หากผู้ป่วยขาดสารอาหารหรือขาดยา ก้อาจจะทำให้อาการป่วยทรุดลงได้ หลายคนสงสัยว่า ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้นั้น มีการรับประทานยาอย่างไร

สำหรับการรับประทานยาของผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานยาเองได้ ก็อาจจะมีการฉีดเข้าร่างกาย หรืออาจจะให้พร้อมกับอาหารปั่นผสมที่ให้ทางสายยาง เพราะการให้อาหารทางสายจะส่งตรงเข้ากระเพาะอาหารโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องกลืนอาหารเอง อาจจะให้ยาเข้าไปพร้อมกับอาหารปั่นผสม เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาไปในตัวได้ แต่การให้ยาผู้ป่วยพร้อมกับอาหารปั่นผสมต้องปรึกษากับแพทย์ก่อน เนื่องจากอาจจะมีผลข้างเคียงหรือตัวยาที่ต้องรับประทานตามเวลา แต่อย่างไรก็ตาม การให้ยาพร้อมกับอาหารปั่นผสม สามารถทำได้ แต่ต้องที่ความรู้ในเรื่องของการให้ยาและอาหารปั่นผสมไปพร้อมกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

นอกจากนี้ การให้ยาหลังอาหารที่เตรียมไว้ ลงไปแล้วควรเติมน้ำตาม 50 – 100 ซีซี เพื่อล้างอาหารและยา เพื่อผู้ป่วยจะได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นโรคไต เนื่องจากได้รับยา และทำให้ไตทำงานหนัก ทั้งนี้ผู้ดูแลควรสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากเกิดความผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ และรีบแก้ไขโดยด่วน อย่างไรก็ตามต้องหมั่นตรวจการขับถ่ายของผุ้ป่วยด้วยว่ามีสีที่ผิดปกติหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจจะทำให้เกิดภาวะอาหารที่ไม่สามารถเข้ากับผุ้ป่วยได้ หรืออาหารที่ไม่สะอาดและปลดภัยนั่นเอง