Categories
News

ลักษณะ สูตรอาหารสายยางที่ดี !

ลักษณะ สูตรอาหารสายยางที่ดี ! การให้อาหารทางสายยางนั้น เป็นการให้อาหารผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเรา จะต้องได้รับสารอาหารต่างๆ จากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ อันอาจเนื่องจากการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง และมีปัญหาการกลืน ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือผู้ป่วยที่หมดสติไม่รู้สึกตัว ก็อาจส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลถึงการเกิดภาวะทุพโภชนาการ หรือทำให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนคือ โรคขาดสารอาหาร

Categories
News

ความแตกต่างระหว่าง “อาหารปั่นผสม หรือ อาหารสายยาง” กับ “อาหารธรรมดา”

ความแตกต่างระหว่าง “อาหารปั่นผสม หรือ อาหารสายยาง” กับ “อาหารธรรมดา” การรับประทานอาหารของผู้ป่วยนั้น อาหารสุขภาพ ถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรกๆที่แพทย์จะต้องคำนึงถึง เพราะสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไป จะส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย

Categories
News

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับ ลดกลิ่นอับในห้องนอนและตู้เสื้อผ้า

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับ ลดกลิ่นอับในห้องนอนและตู้เสื้อผ้า กลิ่นอับในห้องนอน และ กลิ่นอับในตู้เสื้อผ้า ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความกวนใจให้กับเราไม่ใช่น้อย ถ้าหากเราไม่ใส่ใจ ทำความสะอาด บ่อยๆ และ ถ้าหากปล่อยไว้นานๆ คงจะไม่ดีแน่ !!